گروه بیولوژی تولید مثل


گروه بیولوژی تولید مثل علاوه بر ارایه خدمات ویژه آزمایشگاهی به دانشجویان و محققین گرامی ، آمادگی برگزاری دوره های آموزشی تخصصی متعدد و گوناگون برای دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته  بیولوژی تولید مثل را دارد:

تحریک تخمک گذاری و لقاح آزمایشگاهی در موش

اسپرموگرام و تفسیر آن

رنگ آمیزی های اختصاصی اسپرم

SDF test

فریز و ذوب جنین، تخمک، اسپرم و بافت تخمدان