پزشکی مولکولی و بیوتکنولوژی


این مرکز علاوه بر ارایه خدمات ویژه آزمایشگاهی به دانشجویان، اساتید دانشگاه، محققین و مراکز عملی، پژوهشی و دانشگاهی، آماده برگزاری دوره های آموزشی تخصصی متعدد و گوناگون برای دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های علوم زیستی ،‌ زیست فناوری، علوم آزمایشگاهی و پزشکی می باشد. 

محورهای کلیدی دوره ها عبارتند از :

  • بیوانفورماتیک و سیستم بیولوژی 
  • شبکه عصبی و هوش مصنوعی 
  • وسترن بلات و الایزا 
  • real-time PCR
  •  انواع تکنیکهای PCR
  • طراحی پرایمر
  • کلونینگ
  • کشت سلول
  • فلوسیتومتری
  • و سایر روشهای تشخیصی مولکولی