رسالت و اهداف گروه
جایگاه و اهمیت رشته:
مهندسی بافت، یکی از برجسته ترین ابداعات و کشفیات دانش پزشکی طی قرن گذشته به حساب می آید . در تعریفی ساده، این علم عبارت از : کاربرد اصول و روشهای زیست شناسی" و "مهندسی" در جهت ساخت جایگزین های زیستی به منظور ترمیم و بازسازی بافت های آسیب دیده و تخریب شده می باشد . سلول، داربست و فاکتورهای بیوشیمیایی، سه مولفه اصلی مفهوم مهندسی بافت هستند . متخصصین این رشته سعی دارند با به کارگیری قدرت تکثیر و تمایز سلول های بافت های مختلف، بالاخص سلول های بنیادی و جای دادن این سلولها در داربست هایی با خاصیت فیزیکوشیمیایی مناسب و زیست سازگار به همراه عوامل شیمیایی مختلف، بافت های آسیب دیده و یا از دست رفته را ترمیم کرده و عملکرد بافتهای مذکور را به آنها بازگرداند.

رسالت (ماموریت):

رسالت این رشته عبارت است از تربیت دانش آموختگانی است که توانایی انجام وظیفه در کلیه ابعاد آموزشی، پژوهشی، صنعتی، خدماتی را با توجه به کاربردها و تحولات رشته مهندسی بافت در حوزه های مختلف علوم پزشکی با تولید فرآوردهای سلولی و بافتی جهت درمان آسیبها و بیماری ها را بدست آورند . همچنین ماموریت این رشته ، تربیت نیروهای آگاه به تکنیک های پیشرفته در زمینه مهندسی بافت و پزشکی بازساختی و توانمند، مسئولیت پذیر و حساس به سلامت افراد و جامعه است که تخصص خود را در حیطه مهندسی بافت و سازه های بافتی در اختیار جامعه قرار دهند.

اهداف کلی:

انتظار می رود دانش آموختگان این دوره قادر باشند :

- تامین نیروهای لازم جهت ارتقاء سطح پژوهش و آموزش در زمینه مهندسی بافت در پزشکی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی

وابسته

- تامین نیروی متخصص برای هدایت مؤسسات تولیدی و پژوهشی جهت تولید فراورده های مهندسی بافت

- فراهم ساختن تدریجی بستر لازم برای ایجاد پزشکی بازساختی