رسالت و اهداف گروه
جایگاه و اهمیت رشته:
ارتباط این رشته ها در اوایل شکل گیری آنها زیاد نبود اما با پیشرفت های علمی دهه ۹۰ میلادی (که به دهه مغز معروف است) و با ظهور علوم اعصاب و تحول آن، زمینه برای هماهنگی بیشتر بین علوم فراهم آمد. علوم اعصاب عرصه ادغام یافته است که مرزهای رشته های مختلف علوم پایه و بالینی پزشکی را می شکند و آنها را به هم نزدیک می کند و بین رشته های علوم پزشکی و سایر علوم از جمله مهندسی، علوم پایه و علوم رفتاری ارتباط سازمان یافته ای برقرار می کند. مباحث عمده این شاخه از علم نوروساینس، ژنتیک رفتاری، سایکولوژی
رفتاری و پردازشهای حسی میباشد.
رسالت (ماموریت):
رسالت برنامه آموزشی رشته تربیت دانش آموختگانی است که قادر باشند ضمن توسعه و ارتقاء دانش علوم اعصاب، آن را جهت ارائه مشاوره های ضروری و همکاری در طراحی برنامه های درمانی مراقبتی و توانبخشی مراکز مرتبط با علوم اعصاب و اجرای برنامه های مدل
سازی و فناوری های نوین عصبی شناختی آنها بکار گیرند .

پیامدهای مورد انتظار از دانش آموختگان :

- توانایی دستیابی به ماهیت بیماریهای عصبی روانی با بهره گیری از کارکردهای مغز برای اختلالات خوردن، بیش فعالی ، اعتیاد و وسواس

- خلق ایده های نو و توسعه فناوری های مرتبط با علوم اعصاب مانند مدل سازی کامپیوتری مغز، تولید سامانه های شبیه ساز عملکرد مغزی ،عینی سازی تصویری خواب ، تولید پروتزها و بیوحسگرهای مغز و ابداع انواع تحریکات مغزی سطحی و عمقی

- توانایی استفاده از علوم مرتبط با مغز در جهت شناخت مغز و سیستم عصبی در سلامت و بیماری و راهکارهای ارتقا و بهبود عملکرد

- ارائه نظریه های علمی درباره کارکردهای مغز و ذهن

- ابداع روش های باز توانی عملکرد مغز و ذهن پس از وقوع بیماری ها و مشکلات مرتبط با مغز و اعصاب