رسالت و اهداف گروه

تعریف رشته:

دوره دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثلReproductive biology(PhD)

برنامه آموزشی است که دانشجویان در طی آن با علوم پایه مرتبط با طب تولید مثل و تلفیق آن با درمان ناباروری و یافتن راهکارهای جدید طراحی شده در این زمینه، آشنا می گردند. این افراد توانایی تدریس، نظارت بر فعالیت آزمایشگاه ART  و تحقیق در این رشته را در سطح ملی و بین المللی خواهند داشت.

تاریخچه رشته:

با پیدایش بکار گیری تکنیکهای جدید لقاح آزمایشگاهی تحت عنوان Assisted Reproductive Technique  امکان درمان ناباروری فراهم گردیده است. علیرغم استفاده از روشهای مذکور و ایجاد امیدهای تازه برای زوجهای نابارور، هنوز آمار موفقیت در زمینه لقاح آزمایشگاهی محدود می باشد و این نقش علم بیولوژی را در این زمینه بیش از پیش اشکار می سازد. امروزه با استفاده از روشهای جدید، تشخیص پیش از تولد و بکارگیری سلولهای بنیادی زمینه مطالعه و رشد و تکامل در این زمینه بوجود  آمده و دامنه علم بیولوژی به کلینیک گسترش یافته است. این رشته در کشورهای انگلیسی زبان انگلستان؛ استرالیا، کانادا و آمریکا و در سایر کشورهای اروپایی تدریس می شود.

 Mission

رسالت دوره دکتری بیولوژی تولید مثل

این رشته با توجه به نیاز کشور به تربیت نیروی متخصص با دانش کافی جهت کار در مراکز ناباروری؛ آزمایشگاههای جنین شناسی و آندرولوژی بمنظور تربیت متخصصین در زمینه بیولوژی تولید مثل  و دستیابی به راهکارهای جدید در علم ناباروری و افزایش درصد های موفقیت درمان ناباروری، راه اندازی شده است.

: Vision   دورنما

ما بر آنیم تا فارغ التحصیلان مقطع دکتری تخصصی این رشته، نیازهای آموزشی دانشگاهها و مراکز باروری و ناباروری کشور را در این زمینه تامین نموده و همچنین با انجام پژوهش های پایه و بالینی، باعث ارتقای سطح دانش ناباروری و تولید مثل شده و جزء شاخص ترین فارغ التحصیلان این رشته در سطح کشور ؛ منطقه و جهان محسوب شوند.

ارزش­ها(values) :

-        اعتقاد به ارزشهای اسلامی درارائه آموزش ها و ارائه خدمات درمانی

-        اعتقاد به کرامت انسانی بیماران و سلامت باروری در ارائه خدمات درمانی

-        رعایت موازین حقوقی و قانونی در زمان کار با تخمک ؛ اسپرم و جنین

-        اعتقاد به نوآوری، خلاقیت، کار گروهی و تلاش مستمر در ارتقاء دانش تولید مثل

-        توجه تحقیق و پژوهش با رعایت موازین اخلاقی ، اداری و شرعی در موضوع تولید مثل

-        عملیاتی و کاربردی کردن نتایج پژوهش های مربوط به علم تولید مثل