رسالت و اهداف گروه
جایگاه و اهمیت رشته:
 با توجه به پیشرفت های مهم زیستی طی دهه نود میلادی در راستای دستیابی به حیوانات شبیه سازی شده و سلول های بنیادی، باورهای مهمی در گسترش سطح توقعات علمی، بالینی و تجاری نسبت به علم زیست فناوری پزشکی بوجود آمد. در همین ارتباط اتمام پروژه ژنوم انسان در سال ۲۰۰۰ میلادی نیز از مهمترین دستاوردهای مهم این رشته بود که با توجه به کاربردهای مهم آن، می توان نتایج آن را در حوزه های مختلف حیات بشری به عنوان نقطه عطفی در پیشینه علمی و کاربردی این رشته به حساب آورد. تحول در تشخیص و درمان بیماریهای ژنتیکی و سرطانها و همچنین فرایند ژن درمانی از دست آوردهای پژوهشی این رشته محسوب میشوند.

رسالت ( ماموریت):

رسالت این دوره، تربیت نیروهای آگاه به مسائل عملی روز، توانمند، مسئولیت پذیر و حساس به سلامت افراد و جامعه در حیطه زیست فناوری است که تخصص خود را در زمینه های مشاوره ساخت و تولید داروهای نوترکیب، طراحی و ساخت ابزار و محصولات نوآور زیستی در ارتقاء تشخيص، درمان و پیشگیری از بیماریها بکار می برند.

پیامدهای مورد انتظار از دانش آموختگان :

انتظار می رود، دانش آموختگان این دوره باید قادر باشند - نیازهای علمی، تکنینکی و آزمایشگاهی سیستم تولید فرآورده های بیولوژیک کشور را تامین کنند. - در مواقع لزوم بتوانند راهکاری عملی و مناسب برای مواجهه با مشکلات مربوطه ارائه نمایند .